Ağların Karakteristik Özellikleri

Network yapılarından bahsederken göz önünde bulundurmamız gereken birkaç ana yapılar vardır. 

 Topoloji (Topology): Network topolojileri fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki alt başlıkta incelenirler. Fiziksel topoloji kabloların, ağ cihazlarının ve son kullanıcı cihazlarının düzenlenmesini kapsamaktadır. Mantıksal topoloji ise ağ cihazlarının birbirileri ile nasıl iletişim kuracaklarını belirler ve ortak bir protokolde birleştirir.

 Hız (Speed): Hız kısaca ağ bağlantısındaki veri akışının saniye bazından bit olarak hesaplanma işlemidir (b/s).

Maliyet (Cost): Ağ cihazlarının tutarları, kurulum ve bakım işlemlerini kapsayan maliyet senaryosudur. 

Güvenlik (Security): Güvenlik ağın saldırılara karşı ne kadar korunduğunu belirtir. Güvenlik konusu ağ ortamında önem teşkil etmekdir. Gitgide değişen saldırı teknikleri takip edilmeli ve gerekli önemler güncel olarak alınmalıdır.

 Kullanılabilirlik (Availability): Ağ ortamının gerektiğinde kullanım için uygun olma durumudur. 

Genişletilebilirlik (Scalability): Ağ ortamı kurulurken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur. Kurumun ilerleyen zamandaki büyümesi baz alınarak seçilen sistemlerin daha fazla kullanıcı ve veri transferine adapte olabilecek şekilde kurulmasıdır. 

Güvenilirlik (Reliability): Router, Switch, PC ve Server gibi ağı oluşturan bileşenlerin yazılımsal ve donanımsal sürekliliği ile ölçülür.

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir