VMware Claim Rules

ESXi host açılırken veya host üzerinde storage erişimi için kullanılan adaptör’ler rescan edildiğinde host storage’a erişebileceği bütün path’leri keşfetmektedir. Bu durumda claim rule devreye girer ve hangi multipathing modülünün ilgili storage’a erişim için kullanılacağını belirler. Claim rule’lar “/etc/vmware/esx.conf” dosyasında aşağıdaki şekilde tanımlıdır. Liste bir hayli uzun olduğundan sadece bir kısmını ekliyorum sizde kendi ortamınızdaki ESXi host’a SSH ile bağlanarak bu konfigurasyon dosyasını inceleyebilirsiniz.

Devam