VMware Claim Rules

ESXi host açılırken veya host üzerinde storage erişimi için kullanılan adaptör’ler rescan edildiğinde host storage’a erişebileceği bütün path’leri keşfetmektedir. Bu durumda claim rule devreye girer ve hangi multipathing modülünün ilgili storage’a erişim için kullanılacağını belirler. Claim rule’lar “/etc/vmware/esx.conf” dosyasında aşağıdaki şekilde tanımlıdır. Liste bir hayli uzun olduğundan sadece bir kısmını ekliyorum sizde kendi ortamınızdaki ESXi host’a SSH ile bağlanarak bu konfigurasyon dosyasını inceleyebilirsiniz.

Claim rule’lar temel olarak iki kategoride incelenir bunlar;

Core Claim Rules: Bu rule’lar yardımıyla hangi multipathing modulünün ilgili cihaz için uygun olduğu tanımlanmaktadır. (NMP,HPP veya 3rd party MPP)

SATP Claim Rules: Bu tip rule ile cihaz tipine göre vendor’a özel multipathing yönetimi için modül seçebilmekteyiz.

Bu rule’ları esxcli komutları ile tanımlayabilirsiniz. Genel olarak 3rd party MPP(Multipathing Policy) yüklerken veya bir LUN’u hosttan gizlemek için kullanılmaktadır. Bazı durumlarda performans için default ayarlar yetersiz kalmaktadır bu rule’ları kullanarak storage vendor’unuzun önerdiği ve desteklediği yapıya geçiş yapabilirsiniz.

Multipathing Claim Rule’lar Nasıl Listelenir?

Aşağıdaki komut yardımıyla ESXi host’un cli konsolü üzerinden multipathing claim rule’ları listeleyebilmekteyiz. Bu komutu kullanırken “claimrule-class” parametresi kullanılmaması durumunda default olarak MP rule sınıfı seçilmektedir.

NOT: Listenin en altında bulunan 65535 numaralı rule bütün claim edilmemiş path’ler için atanmış default rule’dur. Bu kuralın silinmemesi gerekmektedir.

esxcli storage core claimrule list

Multipathing Claim Rule Nasıl Eklenir?

Bu işlemi yapmadan önce claim rule’a vereceğimiz numara önemlidir çünkü 0-100 ve 65436 – 65535 arası VMware tarafından rezerve edilmiştir. Ayrıca 101 numaralı rule Dell array’lerin pseodu cihazlara karşı maskelenmesi için kullanılmıştır. Sonuç olarak biz 102 – 65435 aralığını kullarak rule ekleyebiliriz.

Aşağıda VMware dökümanından alınmış komut ile 6.7 ve 7.0 sürümleri için claimrule ekleyebilmekteyiz. Bazı versiyonlarda bu komut farklılık göstermektedir. Eklediğimiz rule’un geçerli olabilmesi için “load” etmemiz gereklidir.

esxcli storage core claimrule add -r 500 -t vendor -V NewVend -M NewMod -P NMP

esxcli storage core claimrule load

Rule ekleme işleminde birçok parametre kullanılmaktadır. Bu parametrelerin detayları VMware tarafında aşağıdaki dökümanda açıklanmıştır.

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-4DF1B72D-9106-4D73-8948-3E5F37147294.html

Multipathing Claim Rule Nasıl Silinir?

Bu yazımda sizlere son olarak multipathing claim rule’un nasıl silineceğinden bahsedeceğim. Daha önceden yazılmış bir rule ilgili ESXi host’a storage tarafından LUN present edilmesine ragmen maskelenmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden claim rule’ları önce listelemeliyiz ardından kaldırmak istediğimiz rule’u aşağıdaki komut yardımı ile ESXi host’tan silmeliyiz.

esxcli storage core claimrule remove --rule=RULE_ID

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir