Dart Programala Dili Final ve Const Farkı

Dart programlama dilinde final ve const anahtar kelimeleri, değişkenlerin (variables) değerlerinin değiştirilemez olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, final ve const arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

final anahtar kelimesi ile tanımlanan bir değişkenin değeri çalışma zamanında atanır ve daha sonra değiştirilemez. Yani, final değişkenlerin değerleri sadece bir kez atanabilir ve sonrasında değiştirilemez. final değişkenlerin farklı değerlere atanması mümkün olmasına rağmen, bir kez atandıktan sonra tekrar değiştirilemezler. Örneğin:

final int x = 53;
x = 28; // Hata alınacaktır çünkü final ile tanımlı x değişkeni değiştirilemezdir.

const anahtar kelimesi ise sabit (constant) bir değeri ifade eder. Bir const değişken, derleme zamanında bir değere atanır ve değeri çalışma zamanında değiştirilemez. const değişkenler, genellikle derleme zamanında bilinen değerlere sahip olan ve tekrar değiştirilmesi beklenmeyen değerler için kullanılır. Örneğin:

const int y = 53;
y = 28; // Hata alınacaktır çünkü final ile tanımlı y değişkeni değiştirilemezdir.

const değişkenler, sadece derleme zamanında sabit olarak değerlendirilebilen ifadelerle (compile-time constant expressions) atanabilir. Bu ifadeler, derleme zamanında sabit olarak değerlendirilebilen operasyonları içerir. Örneğin:

final int z = 5 * 2; // final derleme zamanında sabit değer alabilir.
const int w = 5 * 2; // const derleme zamanında sabit değer alabilir.

const değişkenler, genellikle derleme zamanında bilinen değerlere sahip olan sabitlerin (constants) ve const constructor’ların (kurucuların) oluşturulmasında kullanılır.

Özetle, final değişkenler çalışma zamanında değeri atanırken, const değişkenler derleme zamanında sabit olarak değerlendirilir. final değişkenlerin değerleri sadece bir kez atanabilirken, const değişkenlerin değerleri değiştirilemez.

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir