Dart Programlama – List

Programlama dillerinde koleksiyon oluşturmak için sıklılıkla kullanılan array’lerin (dizi) Dart dilinde karşılığı List’dir. List basitçe objelerden oluşan dizidir.
Diğer dillerde olduğu gibi listenin ilk elementi index olarak 0’dan başlamaktadır.

Fixed Length ve Growable olarak iki çeşit List bulunmaktadır. Bunları inceleyelim.

Fixed Length List:

Adından da anlaşıldığı üzere listenin boyutu bellidir ve programın runtime anında boyut değişmemektedir. Fixed Length List aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

var list_adı = new List(Liste boyutu);

Örnekle inceleyelim.

void main() {

 //4 Element içeren listemizi oluşturuyoruz.
 var davetliListesi = new List(4);
 
 //Elementleri indexlerini belirterek listeye ekliyoruz.
 davetliListesi[0] = 'İzzet';
 davetliListesi[1] = 'Can';
 davetliListesi[2] = 'Ahmet';
 davetliListesi[3] = 'Mehmet';
 
 print("Davetliler: ");
 
 //for döngüsü yardımyla listedekileri console'a yazdırıyoruz.
 for (int i = 0; i<=davetliListesi.length-1;i++){
  print(davetliListesi[i]);
 }
}

Çıktı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Davetliler: 
İzzet
Can
Ahmet
Mehmet

Bu listeye 5. kişinin yani 4. index’in eklenmesi mümkün değildir. Denediğinizde console ekranına aşağıdaki şekilde hata düşmektedir.

Uncaught Error: RangeError (index): Index out of range: index should be less than 4: 4

Growable List:

Fixed Length List’in aksine bu tipte oluşturulan liste runtime anında genişletilebilmektedir. Sınırını bilmediğimiz objeler içeren listeler oluşturmamıza olanak sağlar.

Growable List Tanımlama:

//Tanımlarken değerleri ataması yapabiliriz.
 var list = [deger1, deger2, deger3];
 
 //Boş bir liste oluşturabiliriz.
 var list = new List();
 
 //Listeye tanımladıktan sonra değer ekleyebiliriz.
 list[3] = deger4;
 
 list.add(deger4);

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir