MultiLayer Switch Interface Özellikleri

Bir MLS interfaceleri aşağıdaki tiplerde olabilir:

Layer 2 Interface: Port bir vlana access olarak verilebilir veya port trunk olarak kullanılarak birden fazla vlan taglenebilir.

Switch Virtual Interface (SVI): SVI kullanarak sana bir interface oluşturabiliriz. Bu yazılımsal interface vlan’a özgüdür. Layer 2 veya Layer 3 olarak ayarlanabilir.

Routed Interface: Fiziksel bir interface herhangi bir vlanla ilişkisi bulunmamaktadır ve router portu gibi davranmaktadır.

SVI Konfigurasyonu:

Default ayarlarda Vlan 1 için SVI oluşturulur. SVI interface üzerinde IP adresi tanımlaması yaparak interface’i Layer 3 yapabiliriz. SVI interface’in kullanılma sebepleri:

  • Vlanlar için yönlendirici veya yedek bridge olarak kullanmamıza olanak sağlar.
  • Vlan’da bulunan kullanıcılar için default gateway görevi görür.
  • Trafigi içeri veya dışarı ilgili vlana yönlendirir.
  • Switch’e uzak bağlantı için IP adresi sağlar.
  • Routing protokolleri için interface sağlar.

Bir SVI ilgili vlan için switch üzerinde en az bir port aktif ve forwarding durumda olana kadar up durumdadır. Eğer vlanda bütün portlar down konuma gelirse SVI routing black hole oluşturmamak için kendini kapatır. Bazı durumlarda portların durumunun SVI’ı etkilimesi istenmemektedir. Bazı Cisco switchlerde aşağıdaki komut ile bunu engelleyebilir.

Switch (config-if) # switchport autostate excluded

Layer 3 SVI kullanarak routing yapmak için;

  • IP Routing aktif edilmelidir.
  • Vlan oluşturulmalıdır.
  • SVI oluşturulmalıdır.
  • Her SVI için IP adresi verilmelidir.
  • Gerekli olduğunda dinamik routing protokolleri konfigure edilebilir.

Routed Switch Port Konfigurasyonu:

Bir interface’i routed switch port olarak ayarlamak istiyorsak o interface’in Layer 2 fonksiyonlarını kaldırmamız gerekmektedir. Config-if modunda no switchport komutunu kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Portu aşağıda görelen konfigurasyon ile routed switch port olarak konfigüre edebiliyoruz.

Yaptığınız konfigürasyonu doğrulamak için show ip interface brief, show interface veya show running-config interface int# komutlarını kullanabiliriz.

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir