VMware Multipathing

Multipathing adından da anlaşıldığı üzere birden fazla path bulunması durumudur. ESXi host yani server ile storage arasındaki bağlantıda birden fazla path bulunması hem performans hemde yedeklilik açısından önemlidir. Multipathing ile biden fazla path ile ESXi host’un storage’da oluşturulan LUN’lara bağlanması sağlanabilmektedir. Multipathing bizim storage bağlantımızda yük dengeleme (Load Balancing) yapmamıza olanak sağlar. Storage tarafında veya ESXi host’umuzda bir path’in gitmesi durumunda ortamımız diğer path’leri kullanarak storage erişimine devam edebilmekte ve bu şekilde yedekli çalışan bir yapıya sahip olabilmekteyiz.

Devam