VMware Snapshot İşlemi

Snapshot Nedir?

Sanal ortamda snapshot sanal makinenin belirli bir zamandaki durumunu ve içerisindeki veriyi korumak için kullanılan bir işlemdir. Burada durumdan kastettiğimiz VM’in power-on power-off veya suspended olmasıdır. Aldığımız snapshot’da bu durumu korumayı seçebiliriz. Snapshot alındığı zamana ait diskteki ve bellekteki veriler saklanır. Fakat snapshot bir backup yöntemi değildir.

Snapshot Nasıl Oluşturulur ?

Envanterden snapshot’ını almak istediğimiz sanal makineyi seçerek action bölümünde take snapshot seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza snapshot ile ilgili birkaç seçenek çıkıyor.

Name: Snapshot’a vermek istediğimiz isimdir.
Description: Snapshot’ın neden alındığını açıklayacağımız alan opsiyoneldir.

Memory: Bu seçenek power on durumdaki VM’lerde gelmektedir, bu seçeneği işaretleyerek VM’in memory’sini kaydedebilir ve snapshot’a döndüğümüzde VM’in durumunu koruyabiliriz.

Quiesce: Bu seçenekte Memory’de olduğu gibi VM power-on durumdayken gelmektedir. Quiesce aktif şekilde snapshot aldığımızda VMware tools kullanarak sanal makineyi backup için uygun konuma getirebilmekteyiz yani verilerin bütünlülüğünü sağlamış oluruz.

Snapshot aldığınızda orjinal flat disk kapatılır ve read only mode’a alınır. VM üzerindeki bütün değişiklikler yeni oluşan delta disklere yazılır. Base diskten delta diske I/O’nun geçişi sırasında VM bir süre stun olmaktadır. Bu stun süresini VM’in loglarında (vmware.log) görebilirsiniz.

vcpu-0| I125: Checkpoint_Unstun: vm stopped for 289919 us
vcpu-0| I125: Checkpoint_Unstun: vm stopped for 13398 us

Snapshot Disk Chain:

Snapshot ilk oluşturduğunuzda oluşan snapshot diskine parent disk olarak base disk gösterilir. Ardından alınan snapshot’larda diskler sıralı bir şekilde birbirine bağlı olarak konfigure edilir. Bu yapıya snapshot chain denir. Eğer diskler arasındaki bağlantıyı oluşturan chain bozulursa VM power on olmaz chain manuel olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Consolidation İşlemi:

Snapshot silme işleminde (Delete / Delete All) snapshot chain temizlenir ve diskler birleştirilir. Bu işlemde bazı durumlarda diskler birleştirilmez yani consolide edilmez. Bu durumda consolidation işlemini manuel olarak tetiklememiz gerekir. Consolidation işlemi oluşan snapshot disk sayısına ve boyutuna bağlı olarak zaman alan bir işlemdir. Eğer ortamdaki storage array’in VAAI desteği varsa bu işlemde yük storage tarafına bindirilir ve daha yüksek performansla gerçekleştirilir. Yeni nesil storage’lar bu işlemi desteklemektedir.

NOT: Üzerinde çok fazla diske I/O yapan uygulama bulunan VM’lerde snapshot almanız consolidation işlemini sonsuz bir döngüye götürebilir ve timeout olabilir. Buna örnek olarak video kamera kayıt sistemleri verilebilir. Bu gibi makinelerde consolidation power off durumda yapılmalı veya VM’de çalışan uygulama geçici olarak durdurulmalı varsa başka peer’a yönlendirilmelidir.

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.