RAID Yapısı

Türkçe karşılığı “Bağımsız Disklerin Artıklıklı Dizisi” ‘dir. RAID aynı veriyi birden fazla harddiskte saklamamıza yarayan bir yöntemdir genel olarak yazılımsal ve donanımsal olarak iki başlıkta inceleyebiliriz. Yazılımsal olarak Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir, donanımsal olarak kullanmamız için RAID kartına ihtiyacımız vardır. Bunu yapmamızdaki ana amaç diskimizin yazma performansını arttırmak veya bozulan harddiskimizin verisini güvence altına almak olabilir.

Diskler birçok farklı methodlarla birleştirilebilir biz bunları RAID düzeyleri diye adlandırırız. Herbir RAID düzeyi farklı karakteristik özelliğe sahiptir.(Performans, Kapasite, Hata toleransı)

Standart RAID Düzeyleri:

RAID 0 :

En iyi performans için tasarlanmıştır SSD’lere geçiş olmadan önce hızlı veri yazmak/okumak amacıyla kullanılan bir yöntem olmasına rağmen disklerden herhangi birinin fail vermesi diger diskleride uçurmaktadır yani hatalara karşı dayanıklı bir yöntem değildir. Herhangi bir hata durumunda zarar iki katına çıkar. Fazlalıklı bir sistem olmamasına rağmen RAID mimarisine benzer yapıda çalıştığı için bu başlık altına alınmıştır. Özet olarak veri strip edilir yani birden çok disk sürücüleri üzerindeki her dosya bloklarının üzerinden geçer, redundancy (gereksiz çokluk) yoktur.

RAID 1:

Disk mirroring olarak adlandırılan bu yöntemde2 disk ile yapılabilmektedir. Bu yöntemde striping yoktur. Raid kartına gelen veriler aynı anda iki diskede yazılır bunun artısı veriyi okurken hız sağlamasıdır. Fakat veri yazılırken normal diskle aynı hızda olmaktadır. Bu senaryodaki kullandığımız disk kapasitesi yarıya inmektedir.

RAID 2:

Nadiren kullanılan bu yöntemde ise veri bit seviyesinde strip edilir. Bütün diskler senkron halde hareket ederler ve veri parçalar halinde bütün disklere yazılır. Bu yöntem ile çok yüksek veri aktarma hızlarına ulaşılabilir.

RAID 3:

Minimum 3 diskle yapılan bu yöntemde ise byte seviyesinde striping yapılır.Bütün diskler aynı dönüş hızına sahiptirler yani bir diskin bozulması performansı etkilemez fakat aynı anda birden fazla isteklere karşılık veremez. Veri güvenliği açısından iyidir. Bu yöntemde nadiren kullanılır.

RAID 4:

Sık kullanılan bir RAID yöntemidir. Blok düzeyinde şeritleme sağlar bu sebeple RAID 0’a benzemektedir buna ek olarak parity(eşlik) diski kullanır. Bir disk başarısız olursa eşlik değeri bir yedek disk oluşturmak için kullanılır. Yani bir logical sürücü verileri güvende tutar. Bu yöntemin dezantajı parity diskde yazma sorunları(write bottlenecks) olabilir. Kullanılabilir alan miktarını çok azaltmadığından dolayı veri saklama amacı güden sistemlerde sıklıkla kullanılır.

RAID 5:

En popüler olarak kullanılan disk depolama yöntemidir. En az 3 disk ile uygulanan bu yöntemde ise hem hız hemde güvenlik beraberdir. Veriler sırası ile disklere yazıldıktan sonra bir sonraki diske verilerin algoritması çıkarılır. Bu sistemde bir disk güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. Herhangi bir disk hata verdiğinde diziyi kurmak biraz zaman alır fakat disk kurtarılabilir. RAID 0’a yakın bir okuma hızı sağlar.

RAID 6:

Bu yöntem RAID 5 e benzer ancak dizideki sürücüler üzerine dağıtılan ikinci parite(eşlik) şeması içerir. Bu şekilde iki diskin eş zamanlı fail olma senaryosunun önüne geçilir. Fakat bu ekstra korumanın ekstra bir maliyetide vardır. GB başına maliyet artar ve RAID 5’den daha yavaş yazma hızına sahip bir sistem olur.(Min 4 disk ile yapılır.)

RAID 10 (1+0):

Bu yöntem RAID 0 ile RAID 1’in aynı anda kullanılması mantığına dayalıdır. Veri mirror edilir  ve yansılıtılan veri stripe edilir. RAID 1’den daha fazla performans sağlar ve dogru orantılı maliyet artar.

RAID 01(0+1):

Bu yöntemin RAID 10 ‘dan farkı veri önce stripe edilir daha sonra mirroring yapılır.

RAID 03(0+3 also known RAID53(5+3)):

Bu düzey RAID’de RAID 3 sanal disk blokları için RAID 0 tarzında stripe kullanılır. Performansı RAID 3’den daha iyidir fakat maliyet daha fazladır.

RAID 50(5+0):

Bu yöntemde RAID 5’in parity dagılımı ile RAID 0’ın striping’ini birleştirir. RAID 5 in veri güvenliğini ihlal etmeden performansını arttırır.

İzzet Can Yağcı

VCAP-DCV 2020, Double VCP-DCV Network & Virtualization, CCNA Routing & Switching, Windows Server 2012 70-410/411

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.